ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - bonny
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
พบ
248 ช่วงวันเดินทาง จาก 23 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ZGZRH-2204EY สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ซูริค ลูเซิร์น สตราสบูร์ก ปารีส

ทัวร์โค้ด

BNSS220089
พิชิตยอดเขาทิตลิส นั่งกระเช้าหมุนชมวิว 360 องศา
หมู่บ้านแสนน่ารักเมืองมรดกโลกในแคว้นอัลซาส ช้อปปิ้งจุใจมหานครปารีส
เดินทางช่วง
10 ก.ย. 65 - 5 ม.ค. 66 (8 ช่วงวันเดินทาง)
10 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65
9 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
22 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65
20 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65
5 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65
27 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66
28 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66
29 ธ.ค. 65 - 5 ม.ค. 66
 Etihad Airways
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 49,990 บาท

โปรแกรม ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK)

ทัวร์โค้ด

BNSS220059
-มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์,โคลอสเซียม
-เขตเมืองเก่า,น้ำพุเทรวี่,บันไดสเปน,ปราโต้
-เซียนเซียโน่ เทอร์เม่,ปิซ่า,หอเอนเมืองปิซ่า,เมสเตร้
-เกาะเวนิส,อินเทอร์ลาเค่น,สะพานถอนลมหายใจ
-จัตุรัสซานมาโค,วิหารเซ็นต์มาร์ค,หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน
-นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา,ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี
-นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเทือกเขาแอล์ป
-นั่งรถไฟด่วน TGV,เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์,ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง Duty Free,ห้างลาฟาแยต
เดินทางช่วง
25 พ.ค. 65 - 30 มี.ค. 66 (22 ช่วงวันเดินทาง)
25 พ.ค. 65 - 1 มิ.ย. 65
1 มิ.ย. 65 - 8 มิ.ย. 65
23 มิ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65
12 ก.ค. 65 - 19 ก.ค. 65
25 ก.ค. 65 - 1 ส.ค. 65
11 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65
25 ส.ค. 65 - 1 ก.ย. 65
8 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65
22 ก.ย. 65 - 29 ก.ย. 65
7 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65
20 ต.ค. 65 - 27 ต.ค. 65
10 พ.ย. 65 - 17 พ.ย. 65
 Turkish Airlines
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 57,900 บาท

ZGMXP-2202SQ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส จุงเฟรา มิลาน ลูเซิร์น ปารีส

ทัวร์โค้ด

BNSS220100
ทริปเดียวเที่ยว 3 ประเทศสุดคุ้ม
เช็คอินมิลาน ปารีส พิชืตยอดเขาจุงเฟรา The Top of Europe
เดินทางช่วง
12 ส.ค. 65 - 6 ม.ค. 66 (6 ช่วงวันเดินทาง)
12 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65
16 ก.ย. 65 - 23 ก.ย. 65
21 ต.ค. 65 - 28 ต.ค. 65
2 ธ.ค. 65 - 9 ธ.ค. 65
27 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66
30 ธ.ค. 65 - 6 ม.ค. 66
 Singapore Airlines
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 59,990 บาท

โปรแกรม ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ (ZERMATT-SCHILTHORN)-เยอรมนี 8 วัน 5 คืน (TK)

ทัวร์โค้ด

BNSS220079
-โบสถ์เซนต์มาร์ค,ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้,ดูโอโมมิลาน,โคโม่
-ทะเลสาบโคโม่,Fox Town Outlet,เมืองแทช,เซอร์แมทซ์
-ยอดเขากรอนเนอแกรต,มองเทรอซ์,ปราสาทชิลลอง
-พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก,ศาลาไทย,โลซานน์,เจนีวา,น้ำพุจรวดเจทโด,นาฬิกาดอกไม้ -ลูเซิร์น,อนุสาวรีย์สิงโต,สะพานไม้คาเปล,ซิลธอร์น,เบิร์ก,มูร์เร่น,กิมเมลวาลด์ -ป่าดํา,ทะเลสาบทิทิเซ่,ซาฟเฮาส์เซ่น,น้ำตกไรน์,ซูริค,ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
-ภัตตาคารหมุนได้พิซ กลอเรีย PIZ GLORIA ชมวิวแบบพาโนรามา 360 องศา
เดินทางช่วง
25 พ.ค. 65 - 29 มี.ค. 66 (22 ช่วงวันเดินทาง)
25 พ.ค. 65 - 1 มิ.ย. 65
1 มิ.ย. 65 - 8 มิ.ย. 65
22 มิ.ย. 65 - 29 มิ.ย. 65
13 ก.ค. 65 - 20 ก.ค. 65
25 ก.ค. 65 - 1 ส.ค. 65
10 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65
24 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65
7 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65
21 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65
7 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65
19 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65
9 พ.ย. 65 - 16 พ.ย. 65
 Turkish Airlines
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 67,900 บาท

ZGZRH-2204SQ สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิร์น ทิสลิต จุงเฟรา

ทัวร์โค้ด

BNSS220110
ดื่มด่ำบรรยากาศสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนมหาเสน่ห์
พิชิต 2 ยอดเขา Top of Europe จุงเฟรา & ทิตลิส
เดินทางช่วง
12 ต.ค. 65 - 4 ม.ค. 66 (5 ช่วงวันเดินทาง)
12 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65
19 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65
16 พ.ย. 65 - 22 พ.ย. 65
28 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66
29 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66
 Singapore Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 67,990 บาท

โปรโมชั่น แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน EY

ทัวร์โค้ด

BNSS220043
เซอร์แมท, ลูกาโน่, มองเทรอซ์, เบิร์น, ทิสลิส, ริกิ, ซูริค
เซอร์แมท, ริกิ, ทิสลิส
อาหารสวิตเซอร์แลนด์
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. 65 - 28 มี.ค. 66 (16 ช่วงวันเดินทาง)
3 มิ.ย. 65 - 10 มิ.ย. 65
21 มิ.ย. 65 - 28 มิ.ย. 65
6 ก.ย. 65 - 13 ก.ย. 65
20 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65
6 ต.ค. 65 - 13 ต.ค. 65
18 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65
8 พ.ย. 65 - 15 พ.ย. 65
22 พ.ย. 65 - 29 พ.ย. 65
2 ธ.ค. 65 - 9 ธ.ค. 65
17 ม.ค. 66 - 24 ม.ค. 66
24 ม.ค. 66 - 31 ม.ค. 66
7 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66
 Etihad Airways
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 69,900 บาท

โปรแกรม อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV 9 วัน 6 คืน (EY)

ทัวร์โค้ด

BNSS220055
-โรม,นครรัฐวาติกัน,มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์,โคลอสเซียม,น้ำพุเทรวี่,บันไดสเปน,ปิซ่า
-หอเอนเมืองปิซ่า,เมสเตร้,เกาะเวนิส,สะพานถอนลมหายใจ,จัตุรัสซานมาโค,วิหารเซ็นต์มาร์ค
-ล่องเรือกอนโดล่า,อินเทอร์ลาเค่น,นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา,ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี
-ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า,ไคลน์ไชเด็ค,ดีจอง,ปารีส,มหาวิหารซาเครเกอร์ -เข้าพระราชวังแวร์ซายย์,ล่องเรือแม่น้ำแซนน์,มองมาร์ต, -ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ห้างลาฟาแยต
-หอยเอสคาโก้
เดินทางช่วง
22 มิ.ย. 65 - 1 เม.ย. 66 (13 ช่วงวันเดินทาง)
22 มิ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65
28 ส.ค. 65 - 5 ก.ย. 65
9 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65
23 ก.ย. 65 - 1 ต.ค. 65
7 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65
12 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65
26 พ.ย. 65 - 4 ธ.ค. 65
23 ม.ค. 66 - 31 ม.ค. 66
10 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66
3 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
 Etihad Airways
9 วัน 6 คืน
เริ่มเพียง 73,900 บาท

โนแกรม อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (QR)

ทัวร์โค้ด

BNSS220022
-มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์,โคลอสเซียม,เขตเมืองเก่า,น้ำพุเทรวี่,บันไดสเปน,ปิซ่า
-หอเอนเมืองปิซ่า,เมสเตร้,เกาะเวนิส,สะพานถอนลมหายใจ,จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค
-เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์,City Tour,ขึ้นหอไอเฟล,ย่านมองมาร์ต
-เมืองโคโม,เมืองอินเทอร์ลาเก้น,หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน -นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา,ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี,Eiger–THE V-CABLEWAY -รถไฟด่วน TGV,ปารีส,เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์,ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง Duty Free,ห้างลาฟาแยต
เดินทางช่วง
18 มิ.ย. 65 - 1 เม.ย. 66 (17 ช่วงวันเดินทาง)
18 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65
9 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
23 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
6 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
10 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65
24 ก.ย. 65 - 1 ต.ค. 65
8 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
22 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65
5 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65
19 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65
3 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
23 ม.ค. 66 - 31 ม.ค. 66
 Qatar Airways
9 วัน 6 คืน
เริ่มเพียง 79,900 บาท

โปรแกรม แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์-นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ 8 วัน 5 คืน (QR)

ทัวร์โค้ด

BNSS220023
-เมืองเจนีวา,ทะเลสาบเจนีวา และน้ำพุจรวดเจทโด (Jet d’eau)
-เมืองโลซานน์,ชมศาลาทรงไทย,ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์โอลิมปิก
-รถไฟขึ้นสู่“หมู่บ้านเซอร์แมทซ์”,ชมความงามของยอดเขา“แมทเทอร์ฮอร์น”
-ทะเลสาบ“เบลาเซ”Blausee หรือ“ทะเลสาบสีน้ำเงิน,เมืองซุกส์
-นั่งกระเช้า“พิชิตยอดเขาทิตลิส”,ถ้ำน้ำแข็ง
-ถ่ายภาพคู่กับ“อนุสาวรีย์สิงโต'',ชมเมืองเก่าเดินข้าม“สะพานไม้คาเปล'' -ตามรอยละคร“อย่าลืมฉัน”สัมผัสกับฉากจบที่แสนโรแมนติก บนยอดเขาริกิ RIGI KULM -โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์,ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์
ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. - 29 ต.ค. 65 (6 ช่วงวันเดินทาง)
3 มิ.ย. 65 - 10 มิ.ย. 65
16 ก.ย. 65 - 23 ก.ย. 65
24 ก.ย. 65 - 1 ต.ค. 65
8 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65
15 ต.ค. 65 - 22 ต.ค. 65
22 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65
 Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 79,900 บาท

โปรแกรม ยุโรปแอลป์ 9 วัน 6 คืน (QR) เยอรมัน-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์โค้ด

BNSS220024
-ฮัลล์สตัทท์,ซอล์ซบูร์ก,สวนมิลาเบลล์,เบิร์ชเทสกาเด้น,ทะเลสาบโคนิคส์ซี
-เบิร์ชเทสกาเด้น,ทะเลสาบโคนิคส์ซี,โอเบอรามาเกา,วิหารเอททอล,ฟุสเซ่น
-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์,อินน์สบรุกซ์,หลังคาทองคำ -ลิกเทนสไตน์,อินเทอร์ลาเก้น,เลาเทอร์บรุนเนน,น้ำตกชเตาบ์บาค -นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา,ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี,V-Cableway,ลูเซิร์น -อนุสาวรีย์สิงโต,สะพานไม้คาเปล,เมืองซุก,น้ำตกไรน์,สไตน์ อัม ไรน์
-ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant
เดินทางช่วง
28 พ.ค. - 30 ต.ค. 65 (8 ช่วงวันเดินทาง)
28 พ.ค. 65 - 5 มิ.ย. 65
18 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65
9 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
23 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
6 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
17 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65
8 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
22 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65
 Qatar Airways
9 วัน 6 คืน
เริ่มเพียง 89,900 บาท
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 23 โปรแกรม