ทัวร์อิตาลี - bonny
ทัวร์อิตาลี
พบ
139 ช่วงวันเดินทาง จาก 14 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ZGFCO-2201SQ อิตาลี โรม ปิซ่า เวนิส มิลาน

ทัวร์โค้ด

BNSS220098
เที่ยวอิตาลี สุดยอดเมืองแห่งศิลปะ
เช็คอินครบที่เที่ยวสุดฮิต เยือนราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก
แถมฟรี!! ประกันเดินทางและสุขภาพ
เดินทางช่วง
8 ต.ค. 65 - 6 ม.ค. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
8 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65
12 พ.ย. 65 - 18 พ.ย. 65
31 ธ.ค. 65 - 6 ม.ค. 66
 Singapore Airlines
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 48,990 บาท

ZGMXP-2202EY อิตาลี มิลาน เวนิส ปิซ่า ฟลอเรนซ์ โรม

ทัวร์โค้ด

BNSS220104
เช็คอินเมืองมรดกโลก ดื่มด่ำบรรยากาศเมืองแห่งสายน้ำอันแสนโรแมนติก ช้อปปิ้งจุใจ โรม มิลาน
เดินทางช่วง
4 ก.ย. 65 - 3 ม.ค. 66 (8 ช่วงวันเดินทาง)
4 ก.ย. 65 - 10 ก.ย. 65
25 ก.ย. 65 - 1 ต.ค. 65
10 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
23 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65
13 พ.ย. 65 - 19 พ.ย. 65
4 ธ.ค. 65 - 10 ธ.ค. 65
27 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66
28 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66
 Etihad Airways
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 48,990 บาท

โปรแกรม ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK)

ทัวร์โค้ด

BNSS220059
-มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์,โคลอสเซียม
-เขตเมืองเก่า,น้ำพุเทรวี่,บันไดสเปน,ปราโต้
-เซียนเซียโน่ เทอร์เม่,ปิซ่า,หอเอนเมืองปิซ่า,เมสเตร้
-เกาะเวนิส,อินเทอร์ลาเค่น,สะพานถอนลมหายใจ
-จัตุรัสซานมาโค,วิหารเซ็นต์มาร์ค,หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน
-นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา,ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี
-นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเทือกเขาแอล์ป
-นั่งรถไฟด่วน TGV,เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์,ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง Duty Free,ห้างลาฟาแยต
เดินทางช่วง
25 พ.ค. 65 - 30 มี.ค. 66 (22 ช่วงวันเดินทาง)
25 พ.ค. 65 - 1 มิ.ย. 65
1 มิ.ย. 65 - 8 มิ.ย. 65
23 มิ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65
12 ก.ค. 65 - 19 ก.ค. 65
25 ก.ค. 65 - 1 ส.ค. 65
11 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65
25 ส.ค. 65 - 1 ก.ย. 65
8 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65
22 ก.ย. 65 - 29 ก.ย. 65
7 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65
20 ต.ค. 65 - 27 ต.ค. 65
10 พ.ย. 65 - 17 พ.ย. 65
 Turkish Airlines
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 57,900 บาท

ZGMXP-2202SQ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส จุงเฟรา มิลาน ลูเซิร์น ปารีส

ทัวร์โค้ด

BNSS220100
ทริปเดียวเที่ยว 3 ประเทศสุดคุ้ม
เช็คอินมิลาน ปารีส พิชืตยอดเขาจุงเฟรา The Top of Europe
เดินทางช่วง
12 ส.ค. 65 - 6 ม.ค. 66 (6 ช่วงวันเดินทาง)
12 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65
16 ก.ย. 65 - 23 ก.ย. 65
21 ต.ค. 65 - 28 ต.ค. 65
2 ธ.ค. 65 - 9 ธ.ค. 65
27 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66
30 ธ.ค. 65 - 6 ม.ค. 66
 Singapore Airlines
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 59,990 บาท

โปรแกรม ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ (ZERMATT-SCHILTHORN)-เยอรมนี 8 วัน 5 คืน (TK)

ทัวร์โค้ด

BNSS220079
-โบสถ์เซนต์มาร์ค,ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้,ดูโอโมมิลาน,โคโม่
-ทะเลสาบโคโม่,Fox Town Outlet,เมืองแทช,เซอร์แมทซ์
-ยอดเขากรอนเนอแกรต,มองเทรอซ์,ปราสาทชิลลอง
-พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก,ศาลาไทย,โลซานน์,เจนีวา,น้ำพุจรวดเจทโด,นาฬิกาดอกไม้ -ลูเซิร์น,อนุสาวรีย์สิงโต,สะพานไม้คาเปล,ซิลธอร์น,เบิร์ก,มูร์เร่น,กิมเมลวาลด์ -ป่าดํา,ทะเลสาบทิทิเซ่,ซาฟเฮาส์เซ่น,น้ำตกไรน์,ซูริค,ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
-ภัตตาคารหมุนได้พิซ กลอเรีย PIZ GLORIA ชมวิวแบบพาโนรามา 360 องศา
เดินทางช่วง
25 พ.ค. 65 - 29 มี.ค. 66 (22 ช่วงวันเดินทาง)
25 พ.ค. 65 - 1 มิ.ย. 65
1 มิ.ย. 65 - 8 มิ.ย. 65
22 มิ.ย. 65 - 29 มิ.ย. 65
13 ก.ค. 65 - 20 ก.ค. 65
25 ก.ค. 65 - 1 ส.ค. 65
10 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65
24 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65
7 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65
21 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65
7 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65
19 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65
9 พ.ย. 65 - 16 พ.ย. 65
 Turkish Airlines
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 67,900 บาท

โปรแกรม โปรโมชั่น แกรนด์อิตาลี 9 วัน 6 คืน (EY) เหนือ-ใต้

ทัวร์โค้ด

BNSS220056
-เก็บภาพ“ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้”,ชม“มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม”
-ผ่านชมความยิ่งใหญ่ภายนอกของ“โรมัน อารีน่า”,เวนิส,ฟลอเรนซ์
-ชมความสวยงามของ“พระราชวังดอร์จ,ชม“จัตุรัสเพียซซ่าซินยอเรตตา”
-ชมเมือง,กรุงวาติกัน,โคลอสเซียม,น้ำพุเทรวี่ ช้อปปิ้งบันไดสเปน
-มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิออเร,ชม“โบสถ์ซันตาโคเช่”โบสถ์ขนาดใหญ่ -“หอเอนแห่งเมืองปีซ่า”1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก -เซียน่า,ทิโวรี่มช้อปปิ้ง เอาท์เล็ท“La Reggia Designer Outlet” -เนเปิลส์,ซอร์เรนโต้,ชมเมืองปอมเปอี
เดินทางช่วง
2 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 65 (3 ช่วงวันเดินทาง)
2 มิ.ย. 65 - 10 มิ.ย. 65
13 มิ.ย. 65 - 21 มิ.ย. 65
21 มิ.ย. 65 - 29 มิ.ย. 65
 Etihad Airways
9 วัน 6 คืน
เริ่มเพียง 69,900 บาท

โปรแกรม อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV 9 วัน 6 คืน (EY)

ทัวร์โค้ด

BNSS220055
-โรม,นครรัฐวาติกัน,มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์,โคลอสเซียม,น้ำพุเทรวี่,บันไดสเปน,ปิซ่า
-หอเอนเมืองปิซ่า,เมสเตร้,เกาะเวนิส,สะพานถอนลมหายใจ,จัตุรัสซานมาโค,วิหารเซ็นต์มาร์ค
-ล่องเรือกอนโดล่า,อินเทอร์ลาเค่น,นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา,ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี
-ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า,ไคลน์ไชเด็ค,ดีจอง,ปารีส,มหาวิหารซาเครเกอร์ -เข้าพระราชวังแวร์ซายย์,ล่องเรือแม่น้ำแซนน์,มองมาร์ต, -ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ห้างลาฟาแยต
-หอยเอสคาโก้
เดินทางช่วง
22 มิ.ย. 65 - 1 เม.ย. 66 (13 ช่วงวันเดินทาง)
22 มิ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65
28 ส.ค. 65 - 5 ก.ย. 65
9 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65
23 ก.ย. 65 - 1 ต.ค. 65
7 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65
12 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65
26 พ.ย. 65 - 4 ธ.ค. 65
23 ม.ค. 66 - 31 ม.ค. 66
10 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66
3 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
 Etihad Airways
9 วัน 6 คืน
เริ่มเพียง 73,900 บาท

โปรแกรม ล่องเรือสําราญ WONDER OF THE SEAS 8 วัน 5 คืน (QR) อิตาลี-สเปน

ทัวร์โค้ด

BNSS220010
-ชมภายในของ“มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์"
-ชมความสวยงามของ“น้ำพุเทรวี่''
-ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชั้นเอาท์เล็ท โรมาโน่
-ชมเมืองปอมเปอี”เมืองโบราณ 2,000 ปี
-ถ่ายภาพคู่กับ“สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
-อิสระท่านเดินเล่นท่าเรือเมืองเนเปิ้ลส์,
มีกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายบนเรือสำราญหรู -Public Room :บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต -Entertainment :ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย -Sport and Activities :สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ -Spa and Wellness :ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย -ช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free)-ชมวิหารซานตามาเรีย,เข้าชมภายในมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ -ช้อปปิ้งสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา -ชมทิวทัศน์รอบตัวเมือง บนยอดเขา“มองต์จูอิค” -แวะถ่ายรูปด้านหน้าของ“สนามฟุตบอลคัมป์นู'',ช้อปปิ้ง ลา โลก้า เอาท์เลท **ห้องพัก แบบมีระเบียง(Balcony) พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Wonder of The Seas**
เดินทางช่วง
25 ต.ค. - 1 พ.ย. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
25 ต.ค. 65 - 1 พ.ย. 65
 Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 75,900 บาท

โปรแกรม แกรนด์ อิตาลี-เกาะคาปรี 9 วัน 6 คืน (QR) เหนือจรดใต้

ทัวร์โค้ด

BNSS220046
-ชมมหาวิหารดูโอโม,ปราสาทสฟอร์เซสโก้,ชมความยิ่งใหญ่ภายนอกของ“โรมัน อารีน่า
-ชมความสวยงามของ“พระราชวังดอร์จ”,ชม“โบสถ์ซันตาโคเช่”
-ชมจัตุรัสเปียซซ่า เดลคัมโป,ชมเนินเขา TIBURTINE พบว่าทิวทัศน์สวยงาม
-เกาะคาปรี โดยเรือ ‘เจ๊ทฟอยด์-เฟอร์รี่’ชมเกาะคาปรีสวรรค์
-เนเปิ้ลส์,ปอมเปอี,มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์,บันไดสเปน -โคลอสเซียม,เขตเมืองเก่า,น้ำพุเทรวี่,วิหารแพนธีออน
เดินทางช่วง
18 มิ.ย. 65 - 26 มี.ค. 66 (13 ช่วงวันเดินทาง)
18 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65
9 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
23 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
23 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
6 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
17 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65
8 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
22 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65
12 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65
3 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
23 ม.ค. 66 - 31 ม.ค. 66
11 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
 Qatar Airways
9 วัน 6 คืน
เริ่มเพียง 75,900 บาท

โนแกรม อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (QR)

ทัวร์โค้ด

BNSS220022
-มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์,โคลอสเซียม,เขตเมืองเก่า,น้ำพุเทรวี่,บันไดสเปน,ปิซ่า
-หอเอนเมืองปิซ่า,เมสเตร้,เกาะเวนิส,สะพานถอนลมหายใจ,จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค
-เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์,City Tour,ขึ้นหอไอเฟล,ย่านมองมาร์ต
-เมืองโคโม,เมืองอินเทอร์ลาเก้น,หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน -นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา,ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี,Eiger–THE V-CABLEWAY -รถไฟด่วน TGV,ปารีส,เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์,ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง Duty Free,ห้างลาฟาแยต
เดินทางช่วง
18 มิ.ย. 65 - 1 เม.ย. 66 (17 ช่วงวันเดินทาง)
18 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65
9 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
23 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
6 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
10 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65
24 ก.ย. 65 - 1 ต.ค. 65
8 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
22 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65
5 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65
19 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65
3 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
23 ม.ค. 66 - 31 ม.ค. 66
 Qatar Airways
9 วัน 6 คืน
เริ่มเพียง 79,900 บาท
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 14 โปรแกรม