Display # 
พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (Myanmar Airways) เริ่มต้น 9,888.- เดินทาง มิ.ย.-ก.ย.61
ตุรกี คัปปาโดเจีย-อาดานา-อังการ่า 6 วัน 3 คืน (Qatar Airways) เริ่มต้น 25,999.- เดินทาง ก.ย.-ต.ค.61
ตุรกี อังการ่า-คัปปาโดเจีย 6 วัน 3 คืน (Qatar Airways) เริ่มต้น 26,999.- เดินทาง ก.ย.61
ฮ่องกง ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (Emirates) เริ่มต้น 11,900.- เดินทาง พ.ค.-ส.ค.61
ฮ่องกง ไหว้พระ-นั่งกระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (Royal Jordanian) เริ่มต้น 14,900.- เดินทาง เม.ย.-ต.ค.61
จีน เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว 5 วัน 3 คืน (Juneyao Airlines) เริ่มต้น 12,900.- เดินทาง พ.ค.-ก.ย.61
จีน เฉินตู-ง้อไบ๊ 6 วัน 5 คืน (Thai Airways) เริ่มต้น 25,888.- เดินทาง พ.ค.-ส.ค.61
ตุรกี อิสตันบูล อังการ่า 9 วัน 6 คืน (Turkish Airlines) เริ่มต้น 33,888.- เดินทาง พ.ค.-ก.ค.61
ตุรกี อิสตันบูล ชานัคคาเล่ 8 วัน 5 คืน (Turkish Airlines) ราคา 39,888.- เดินทาง พ.ค.-ส.ค.61
พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 2 วัน 1 คืน (Nok Air) ราคา 7,900.- เดินทาง เม.ย.-ก.ย.61
พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืน (Nok Air) เริ่มต้น 8,999.- เดินทาง มี.ค.-มิ.ย.61
จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (China Eastern) เริ่มต้น 22,777.- เดินทาง เม.ย.-มิ.ย.61
จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (Thai Airways) เริ่มต้น 24,777.- เดินทาง มี.ค.-ก.ย.61
เกาหลี โซล EVERLAND - ONE PIECE CAFE 5 วัน 3 คืน (Air Asia X) เริ่มต้น 16,900.- เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61
เกาหลี โซล EVERLAND - เมืองหิมะ ONE MOUNT 5 วัน 3 คืน (Air Asia X) เริ่มต้น 16,900.- เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61
ญี่ปุ่น HOKKAIDO เมืองโอตารุ ชมซากุระ 5 วัน 3 คืน (Air Asia X) เริ่มต้น 23,888.- เดินทาง เม.ย.-มิ.ย.61
ญี่ปุ่น TOKYO-FUJI PINK MOSS 5 วัน 3 คืน (Air Asia X) เริ่มต้น 23,999.- เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61
ญี่ปุ่น OSAKA-TAKAYAMA สวนดอกไม้ BOKKA NO SATO 5 วัน 3 คืน (Air Asia X) เริ่มต้น 27,900.- เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61
จีน เซี่ยงไฮ้-ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน (Air Asia X) เริ่มต้น 14,900.- เดินทาง มี.ค.-มิ.ย.61
จีน ฉางซา-จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน (Thai Smile) เริ่มต้น 12,777.- เดินทาง มี.ค.-มิ.ย.61
เวียดนาม ฮานอย-ซาปา-ฟานซิปัน 3 วัน 2 คืน (Air Asia) เริ่มต้น 11,888.- เดินทาง ก.พ.-มิ.ย.61
เวียดนาม เว้-ดานัง-ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน (Bangkok Airways) เริ่มต้น 10,888.- เดินทาง ก.พ.-มิ.ย.61
เวียดนาม โฮจิมินห์-ดาลัท-มุยเน่ 4 วัน 3 คืน (Air Asia) เริ่มต้น 11,888.- เดินทาง ม.ค.-มิ.ย.61