cap5

สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย หลากหลาย อยู่ทางด้านซ้ายมือ คลิ๊กเล๊ยยยย^^

kbpalace

"พระราชวังเคียงบ๊อก" เป็นศูนย์บัญชาการและที่ประทับของกษัตริย์เมื่อสมัย 600 ปีก่อนภายในประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่แฝงไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามเช่นพระที่นั่งคินจองจอน, ศาลาเคียงฮวารุ .. นอกจากนี้ภายในพระราชวังยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่จำลองวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของชนชาติเกาหลีไว้อีกมากมาย