cap5

สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย หลากหลาย อยู่ทางด้านซ้ายมือ คลิ๊กเล๊ยยยย^^

puratamanayun

"Pura Taman Ayun" ปุราทามันอายุน หรือ วัดเม็งวี - บาหลี, อินโดนีเซีย
เป็นวัดหลวงที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 เคยเป็นวังเก่า เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี ... กำแพง ประตูวัด ก่อด้วยหินสูง แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง สิ่งก่อสร้างด้านในถูกตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบบาหลี