Tour Code : BS-NGO-JL-19122003

นาโกย่า ทาคายาม่า นากาโน่ - ลานสกี

5 วัน 3 คืน สายการบิน Japan Airlines

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง : BKK-NGO BY JL738 (00.55-08.30) - นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - นากาโน่ (-/L/D)

วันที่สาม : ลานสกี ฮากุบะ - JIGOKUDANI MONKEY PARK (ลิงแช่ออนเซ็น) - ปราสาทมัตสึโมโต้ (B/L/D)

วันที่สี่ : ศาลเจ้าโอสึคันนง - ถนนช็อปปิ้งโอสุ - MITSUI OUTLET - เทศกาลแสง สี NABANA NO SATO (B/-/-)

วันที่ห้า - สนามบินนาโกย่า - NGO-BKK BY JL737 (10.30-14.50) (B/-/-)

DOWNLOAD

Download Icon