Tour Code : BS-TSN-XW-190510

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน - เทียนสิน

5 วัน 4 คืน สายการบิน Nok Scoot

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินดอนเมือง - DMK-TSN BY XW880 (11.30-17.00) - เทียนสิน **นั่งรถไฟความเร็วสูง** - ปักกิ่ง (-/-/L)

วันที่สอง : จตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ร้านหยก - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก - ชมกายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)

วันที่สาม : กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) - สนามกีฬารังนก - ร้านนวดฝ่าเท้า - ร้านบัวหิมะ - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง (B/L/D)

วันที่สี่ : หอบูชาฟ้าเทียนถาน - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ตลาดรัสเซีย - ร้านปี่เซี้ยะ - นครเทียนสิน - ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ Tianjin Eye (B/L/D)

วันที่ห้า : สวนจิ้งหยวน - ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน - ถนนอิตาลี - TSN-DMK BY XW879 (18.15-22.20) (B/L/-)

DOWNLOAD

Download Icon