ฉางซา-จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน

เขาเทียนเหมินซาน - ทางเดินกระจก - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย

เมนูพิเศษ!!! อาหารทะเล+ไวน์แดง / ปิ้งย่างเกาหลี / สุกี้เห็ด

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินดอนเมือง - เดินทางสู่ฉางซา FD540 (18.20-22.25) - เมืองฉางซา

วันที่สอง : ฉางซา - จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำประตูสวรรค์ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา

วันที่สาม : ร้านหยก - สะพานแก้ว - ถนนคนเดินซีปูเจีย - ร้านบัวหิมะ - ร้านใบชา - ร้านผ้าไหม

วันที่สี่ : จางเจียเจี้ย - ฉางซา - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ FD541 (23.25-02.00+1) - สนามบินดอนเมือง

Download

Download Icon