ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน

เที่ยว 2 เมือง พิเศษ!!นั่งรถไฟความเร็วสูง

เยือนกำแพงเมืองจีน - ไหว้พระขอพร วัดพระหยกขาว

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ - เดินทางสู่ปักกิ่ง TG674 (23.50-05.40+1)

วันที่สอง : ปักกิ่ง - จตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ถนนโบราณเฉียนเหมิน - ชมกายกรรมปักกิ่ง

วันที่สาม : ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) - ช้อปปิ้ง The Place

วันที่สี่ : ร้านปี่เซียะ - ตลาดรัสเซีย - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซี่ยงไฮ้

วันที่ห้า : ร้านผ้าไหม - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ร้าน Starbucks Reserve Roastery - ถนนเทียนจื่อฝาง - ร้านนวดเท้า - ย่านซินเทียนตี้

วันที่หก : วัดพระหยกขาว - ร้านใบชา - สนามบินผู่ตง - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ TG665 (17.20-21.15) - สนามบินสุวรรณภูมิ

Download

Download Icon