เซี่ยงไฮ้-ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน

เที่ยว Shanghai Disneyland เต็มวัน

ไปครั้งเดียวเที่ยวครบ 3 เมือง เซี่ยงไฮ้-หังโจว-อู๋ซี

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง : ออกเดินทางสู่เซี่ยงไฮ้ TG662 (01.10-06.25) - สนามบินผู่ตง - Shanghai Disneyland

วันที่สาม : เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - ร้านไข่มุก - หังโจว - ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย

วันที่สี่ : ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านผ้าไหม - เซี่ยงไฮ้ - ร้านบัวหิมะ - ถนนนานกิง - ร้าน Starbucks Reserve Roastery

วันที่ห้า : ร้านหยก - หาดไว่ทาน - ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว - สนามบินผู่ตง - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ TG665 (17.20-21.15) - สนามบินสุวรรณภูมิ

Download

Download Icon