ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน

สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก

ชมหอไอเฟลแห่งมาเก๊า - ไหว้พระเสริมดวง เฮงเฮง รวยรวย

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ - เดินทางสู่ฮ่องกง HX762 (03.20-07.05) /หรือ HX780 (04.00-08.10) - ฮ่องกง - มาเก๊า - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - Senado Square - ร้านของฝาก - The Venetian - The Parisian - ตลาดกงเป่ย - จูไห่

วันที่สอง : ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - เซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านยางพารา - ห้างหลอหวู่ - โชว์น้ำพุ

วันที่สาม : ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงาน Jewellry - ร้านหยก - เจ้าแม่กวนอิม Repulse Bay - จิมซาจุ่ย - สนามบิน - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ HX761 (23.50-02.20+1)

วันที่สี่ : สนามบินสุวรรณภูมิ

Download

Download Icon