ฮอกไกโด-ฮาโกดาเตะ 6 วัน 4 คืน

ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ - นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ

สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมน - เมืองโอตารุ

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินดอนเมือง - เดินทางสู่ฮอกไกโด XJ620 (23.55-08.20+1)

วันที่สอง : สนามบินชิโตเซะ - อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ - ป้อมโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - นั่งกระเช้าชมวิว ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ

วันที่สาม : ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - หุบเขาโจซังเค - สะพานแขวนฟุตามิ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองซัปโปโร

วันที่สี่ : ร้านค้ามือสอง - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ Hello Kitty - เมืองบิเอะ - สระน้ำสีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมน - Aeon Town

วันที่ห้า : สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - ซัปโปโร - Mitsui Outlet - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่า - Duty Free - ถนนทานุกิโคจิ

วันที่หก : สนามบินชิโตเซะ - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ XJ621 (10.00-15.50)

Download

Download Icon