โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ-สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค 5 วัน 3 คืน

ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ทุ่งดอกเนโมฟีเลีย และดอกวิสทีเรีย

นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ

ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์, แช่ออนเซ็น

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินดอนเมือง - เดินทางสู่โตเกียว XJ606 (10.45-19.00) - นาริตะ

วันที่สอง : จังหวัดอิบารากิ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ Hitachi Seaside Park - Ami Premium Outlet

วันที่สาม : ภูเขาไฟฟูจิ - ทุ่งดอกพิงค์มอส - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - Aeon Mall

วันที่สี่ : วัดอาซากุสะ - Tokyo Sky Tree - ชมดอกวิสทีเรีย - Duty Free - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ - สนามบินนาริตะ - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ XJ607 (20.15-01.25+1)

วันที่ห้า : สนามบินดอนเมือง

Download

Download Icon