โอซาก้า-ทาคายาม่า-กำแพงหิมะ 5 วัน 3 คืน

สัมผัสกำแพงหิมะ Japan Alps ขนาดมหึมา

เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ

เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมปราสาททอง วัดคินคะคุจิ

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินดอนเมือง - เดินทางสู่สนามบินคันไซ XJ610 (14.50-22.40) - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่สอง : เมืองทาคายาม่า - ย่านซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองมัตสึโมโต้ - ถนนนาคามาชิ - ปราสาทมัตสึโมโต้

วันที่สาม : Tateyama Kurobe Alpine Route - ชมยอดเขาทาเทยาม่า - กำแพงหิมะ Snow Wall - เขื่อนคุโรเบะ - คานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น

วันที่สี่ : เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - เมืองโอซาก้า - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ

วันที่ห้า : เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ XJ611 (00.10-04.00) - สนามบินดอนเมือง

Download

Download Icon