โอซาก้า-ทาคายาม่า-เกียวโต-นากาโน่ 6 วัน 4 คืน

เยือนเมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ - เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ

ชมความน่ารักของลิงภูเขา แช่ออนเซ็น

ชมขั้นตอนการผลิตวาซาบิ ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

พิเศษ!!! ใส่ชุดกิโมโน เที่ยวเกียวโต (ฟรี! นำชุดกลับไทย เป็นของที่ระลึก)

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง : เดินทางสู่สนามบินคันไซ XJ612 (01.15-08.40) - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - นาโกย่า

วันที่สาม : เมืองกุโจฮาจิมัน - เมืองทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองมัตสึโมโต้

วันที่สี่ : เมืองนากาโน่ - หุบเขาจิโกคุดานิ - สวนลิงจิโกคุดานิ - ไร่วาซาบิไดโอะ - Mitsui Outlet Park - เมืองอิงะ

วันที่ห้า : เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - Expo City - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

วันที่หก : สนามบินคันไซ - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ XJ613 (09.50-13.50) - สนามบินดอนเมือง

Download

Download Icon