โอซาก้า-ทาคายาม่า-เกียวโต-นารา 5 วัน 3 คืน

ชมดอกซากุระ เมืองโอซาก้า - เที่ยวหมู่บ้านนินจาอิงงะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

เยือนเมืองหลวงเก่า เกียวโต - ขอพร ศาลเจ้าจิ้งจอก ศาลเจ้าเฮอัน

พิเศษ!!! ใส่ชุดกิโมโน เที่ยวเกียวโต (ฟรี! นำชุดกลับไทย เป็นของที่ระลึก)

 

วันแรก : นัดหมาย ณ สนามบินดอนเมือง - เดินทางสู่สนามบินคันไซ XJ610 (14.15-21.10) - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่สอง : หมู่บ้านนินจาอิงงะ - เมืองทาคายาม่า - ย่านซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - นาโกย่า - ซาคาเอะ

วันที่สาม : เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - อาราชิยาม่า - สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - โอซาก้า - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

วันที่สี่ : ปราสาทโอซาก้า - Expo City - เมืองนารา - วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทซึ - สนามบินคันไซ - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ XJ611 (23.45-04.00+1)

วันที่ห้า : เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง

Download

Download Icon