Display # 
พม่า มัณฑะเลย์-พุกาม-มิงกุน 4 วัน 3 คืน (Bangkok Airways) ก.ค.-ธ.ค.62 เริ่มต้น 12,999.-
พม่า ย่างกุ้ง-ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน (Air Asia) ก.ค.-ก.ย.62 ราคา 3,499.-
พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (Myanmar Airways) ก.ค.-ก.ย.62 เริ่มต้น 11,999.-
เกาหลี อาซาน-โซล 5 วัน 3 คืน (Air Asia X) ต.ค.62 เริ่มต้น 14,999.-
เกาหลี ซอรัคซาน-โซล 6 วัน 3 คืน (Air Asia X) ต.ค.62 เริ่มต้น 15,999.-
เกาหลี พาจู-โซล 5 วัน 3 คืน (Air Asia X) ก.ค.-ก.ย.62 เริ่มต้น 9,999.-
เกาหลี ซูวอน-โซล 6 วัน 3 คืน (Air Asia X) มิ.ย.-ก.ย.62 เริ่มต้น 11,999.-
ญี่ปุ่น TOKYO FUJI 5 วัน 3 คืน (Air Asia X) ก.ค.-ก.ย.62 ราคา 14,888.-
ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA (Air Asia X) ก.ค.-ก.ย.62 เริ่มต้น 19,888.-
ญี่ปุ่น FUKUOKA NAGASAKI 5 วัน 3 คืน (Air Asia X) ก.ค.-ต.ค.62 เริ่มต้น 19,888.-
ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER 5 วัน 3 คืน (Air Asia X) ก.ค.-ก.ย.62 เริ่มต้น 19,888.-
ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (Egypt Air) ก.ค.-ก.ย.62 เริ่มต้น 8,998.-
มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (Air Asia) ก.ค.-ก.ย.62 เริ่มต้น 9,999.-
ฮ่องกง ช็อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (Egypt Air) มิ.ย.-ต.ค.62 เริ่มต้น 11,989.-
ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (Hongkong Airlines) ก.ค.-ต.ค.62 เริ่มต้น 12,900.-
จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี เจียซิน 5 วัน 3 คืน (Nok Scoot) ก.ค.-ต.ค.62 เริ่มต้น 8,999.-
จีน ปักกิ่ง เทียนสิน 5 วัน 4 คืน (Nok Scoot) มิ.ย.-ต.ค.62 เริ่มต้น 14,999.-
จีน ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน (Thai Airways) ก.ค.-ธ.ค.62 เริ่มต้น 19,999.-
จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (Thai Airways) ก.ค.-ธ.ค.62 เริ่มต้น 19,999.-