forbiddenpalace

"พระราชวังต้องห้าม, กู้กง" สร้างขึ้นในปี..1406-1420 เป็นตำหนักของจักรพรรดิสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงตั้งอยู่กลางกรุงปักกิ่งชาวจีนเรียกพระราชวังนี้ว่า "จื่อจิ้นเฉิง" มีความหมายว่าเมืองต้องห้ามเพราะชาวจีนเชื่อว่าจักรพรรดิคือบุตรของสวรรค์จึงห้ามสามัญชนเข้าไปในบริเวณวังหลวงเด็ดขาด (ส่วนคำว่ากู้กงนั้นแปลว่าพระราชวังเก่า) ด้านในประกอบไปด้วยอาคารกว่า 70หลังและห้องต่างๆรวม 9,000ห้อง