thebund

" หาดไว่ทาน, หาดว่ายทาน, หาดไว่ทัน, เดอะบันด์เซี่ยงไฮ้ "

หรือเรียกง่ายๆว่าหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ในสมัยก่อน .. จุดชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามใกล้กับแหล่งช้อปปิ้งถนนนานกิงลู่เบื้องหน้าที่เห็นคือแม่น้ำหวงผู่และหอไข่มุกสัญลักษณ์แห่งเมืองเซี่ยงไฮ้